top of page

הגג - הבית לצעירים בנתניה

המחלקה לצעירים, עיריית נתניה

פרויקט

עיצוב קונספט לחודש היזמות - תכניה, פוסטים ושלט חוצות

bottom of page