הגג - הבית לצעירים בנתניה

המחלקה לצעירים, עיריית נתניה

פרויקט

עיצוב קונספט לחודש היזמות - תכניה, פוסטים ושלט חוצות