עיריית נתניה 

ספריית הכיכר, מרכז העיר

פרויקט

עיצוב מודעה, רול אפ